Zmena vydavateľa AU pre ORP

FS SR emailom informovala subjekty, s ktorým má spísanú NDA zmluvu, že sa bude meniť vydavateľ AU.
Celé znenie emailu TU.

Podľa nášho predpokladu, by sa nemala táto zmena dotknúť eKasa riešení certifikovaných spoločnosťou BOWA s.r.o., s istotou to bude však možné potvrdiť až po nasadení na integračné prostredie a otestovanie.

Túto správu budeme aktualizovať.


Aktualizácia 2021/03/18

Dňa 17.3.2021 boli výrobcom zaslané nové integračné xml súbory na otestovanie. Výrobcovia musia pretestovať, či ich vie ich riešenie spracovať a či ich riešenie vie naďalej komunikovať so SFS.

Riešenia od výrobcu BOWA s.r.o. boli včera pretestované, s novými integračnými certifikátmi spolupracujú rovnako ako s pôvodnými a teda nie je potrebný žiadny zásah do certifikovanej časti.

Naďalej je však vysoko odporúčané používať vždy najaktuálnejšiu verziu zverejnenú na webovom sídle výrobcu, v partnerskej časti.

Pomohol Vám tento článok?