Vyčítavanie stavov eKasa (PPeKK, CHDÚ, FM, SFS) pomocou getVariable a ich interpretácia

Pomocou getVariable príkazov je možné z eKasa vyčítavať rôzne hodnoty, ktoré môžu pomôcť predchádzať chybovým stavom, riešiť ich alebo len vyčítať informácie pre SW aplikáciu

tabuľka getVariable - TU

eKasa chybové kódy - TU

eKasa stavyS - TU

F92 - TU

základné odporúčané použitie

getVariable vhodné použiť pred tým, než sa pošle príkaz na tlač
F11 - stav zariadenia - musí byť S0 alebo S1 - viď stavyS
F92 - stav tlačiarne - upozornenie - dá sa vyčítať iba v prípade použitia tlačiarne s RS-232 pripojením, USB tlačiarne neposielajú svoje stavy, viac v príkladoch F92
B81 - vyčítanie stavu CHDU a PPeKK
B31 - platnosť certifikátu - nemusí byť pri každom doklade, stačí pri spustení SW aplikácie
ak všetky gety pošlú správnu odpoveď, môže sa poslať príkaz na tlač


getVariable vhodné na diagnostikovanie chyby
skontrolovať stav služby, spojenia PPeKK a FM, pripojenosť CHDÚ a následne
F11 - stav zariadenia - podľa neho sa dá zistiť, či je chyba v posielaných položkách, platidlách, doplňujúcich textoch,...
B51 - Vyčítanie poslednej chyby PPEKK a poslednej chyby databázy FM - viac v eKasa chybové kódy; v prípade chyby FDH je potrebné pozrieť prílohu 1.1 Zoznam špecifických chýb PPEKK
F41 - typ tlačiarne
následne chybu odstrániť a skúsiť tlač znovu

getVariable vhodné na vyčítanie po dotlačení dokladu a import do SW aplikácie
gety kategórie 01- 20
E11 a E12 - poradové číslo finančnej správy a účtenky
gety kategórie E7 - hodnoty platidiel
B21 - počet off-line dokladov - zobrazovať obsluhe ako informáciu
B41 - UID a OKP a ČPD posledného zaevidovaného dokladu
212 - hodnota zaokrúhlenia


Pri chybe Pegas error -3 (fdH) - potrebné vyčítať pomocou B51 stav a návratovú hodnotu poslednej chyby PPeKK a/alebo SFS
chybové stavy PPeKK - TU -sekcia príloha 1.1
chybové stavy SFS sú popísané v článku TU

Pomohol Vám tento článok?