Monitorovanie pripojenia CHDÚ pomocou get Variable

Monitorovanie pripojenia CHDÚ pomocou get Variable B81

Skladba odpovede:
[0]PKod;[1] StavCHDU; [2] StavPPEKK

Možné odpovede pre [1]:
StavCHDU – true = fyzicky pripojené a zdetekované CHDÚ
StavCHDU – false = CHDÚ nie je zdetekované ako fyzicky pripojené

Možné odpovede pre [2]: (ak [1] je true)
StavPPEKK – READY (pripravený)
StavPPEKK – NOT_INITIALIZED_IDENTITY (neboli nahraté identifikačné údaje)
StavPPEKK – NOT_INITIALIZED_AUTHENTICATION (neboli nahraté autentifikačné údaje)
StavPPEKK – CHDU_PPEKK_MISMATCH (nesúlad medzi PPEKK a CHDU)
StavPPEKK – EMPTY_CHDU (CHDU je prázdne)
StavPPEKK – CHDU_NOT_READY (CHDU nie je pripravené - PPEKK je napojený na CHDÚ ale prebieha proces synchronizácie; aktívny príkaz smerom na chdú zmení stav na READY)

Pomohol Vám tento článok?