Poruchy - softvér 3

Softvérová časť Ekasy; PPeKK

Poruchy - hardvér 2

Hardvérová časť ekasy; tlačiareň

Návody 5

inštalačné a užívateľské návody a manuály

Obchodné informácie 5

Všeobecné podmienky, cenníky, obchodné oznámenia, datasheety, marketingové materiály,...

Chyby, ich identifikácia a riešenia 7

Zisťovanie chybových stavov, ich identifikácia a návody na reakciu

POS aplikácie 1

Prehľad návodov a riešení používateľských pokladničných aplikácií

Podpora pre integrátorov 6

články na podporu integrácie do SW aplikácie, nie je určené pre používateľa